Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Dokumenty

Formuláře ke stažení
Žádost o přijetí dítěte do MŠ zde
Potvrzení lékaře (k přihlášce) zde
Žádost o ukončení vzdělávání zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ zde
Žádost o osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálního příspěvku zde
Žádost o snížení úplaty z důvodu nepřítomnosti dítěte zde
Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR zde
Dohoda o docházce dítěte do MŠ zde

Důležité dokumenty MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ zde
Informace o povinném předškolním vzdělávání zde
Školní řád zde
Informace ohledně zpracování osobních údajů (GDPR) zde
Koncepce rozvoje školy 2019-2025 zde
ŠVP - Cesta dětstvím zde

Vnitřní řád školní jídelny zde


Stanovení úplaty za vzdělávání zde
Informace pro rodiče ohledně ošetřovného zde

Klima školy
Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Dvorní zde
Výsledky dotazníkového šetření všech MŠ zde
Zpráva České školní inspekce 2022 zde

Výroční zprávy o poskytnutí informací
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2018 zde
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2019 zde  
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2020 zde
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2021 zde
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2022 zde

Výroční zprávy o činnosti školy
Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2018/2019 zde

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2019/2020 zde
Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2020/2021 zde
Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2021/2022 zde 
Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2022/2023 zde