Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Co nabízíme

 • předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 6-7 letobrázek školka
 • ​profesionální speciální péči zaměřenou zejména na logopedickou terapii: 
  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností
  • na depistáž a prevenci vzniku poruch řeči
  • přímou práci s dětmi postiženými prostou vadou výslovnosti
  • komplexní logopedická diagnostika a poskytování logopedické péče
  • dětem se SVP (specifické vzdělávací potřeby) – 2 logopedické třídy
 • enviromentální výchova
 • ​kulturní a sportovní akce
 • výlety – exkurze
 • pravidelná divadelní představení, enviromentální výchova
 • návštěvy Stanice mladých přírodovědců
 • Den otevřených dveří - seznámení nově nastupujících dětí a rodičů s prostředím MŠ
 • ​zájmové činnosti
Obvykle nás v průběhu roku čekají tyto akce
1.pololetí
Kurz bruslení v RT TORAX ARÉNĚ
Divadelní představení
Hledání skřítka Podzimníčka
Podzimní tvoření v jednotlivých třídách
Návštěva zahradnictví
Drakiáda
Uspávání broučků
Plavecký kurz ve Wellness areálu CRAB
Návštěvy stanice přírodovědců – tématické programy
Klub předškoláků – beseda s psychologem PPP- „Školní zralost“
Klub předškoláků – setkání s logopedem SPC – „ Řeč v předškolním věku“
Klub předškoláků – beseda s učitelkou ZŠ –„ Co má umět a znát budoucí školák“
Vánoční fotografování dětí
Předmikulášská/ vánoční tvořivá dílna - pečení perníkových čertů
Čertoviny
Posezení u vánočního stromečku 
Zimníček
Maškarní karneval

2.pololetí
Lyžařská škola
Puzzliáda – školní kolo
Puzzliáda – soutěž družstev MŠ Dvorní x MŠ V Zahradách
Plavecký kurz ve Wellness areálu CRAB
Divadelní představení
Hledání vajíčka u velikonočního zajíčka
Tvořivá jarní dílna
Velikonoční jarmark – prodejní výstavka
Oslavy dne Země
Odpoledne s tatínkem
Maminka má svátek!
Den čarodějnic
Veselý barevný týden – týden akcí dětem k MDD
Rozloučení se školáky a zahradní slavnost