Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Informace o stravování

Jídelna MŠ se nachází v odloučeném pracovišti MŠ V Zahradách 2148!

Vedoucí školní jídelny: Mária Poláčková 
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
odloučené pracoviště V Zahradách 2148
708 00 Ostrava - Poruba
E-mail: MS.Zahrady@seznam.cz
Tel.: +420 596 912 548


KDY POSLAT PLATBU
Platba za stravné a úplatu je zálohová, k 15.dni v předešlém měsíci (tzn. nejpozději 15. září jsou peníze poslány na říjen). První platba je tedy 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz.
Prosím respektujte tyto termíny!

INFORMACE K PLATBĚ
Číslo účtu šk. jídelny:
256223769/0300
 
Variabilní symbol: datum narození strávníka
ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol:
7097
 

VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ
Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září , převodem na účet.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ
Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy:

 
  • Pondělí do 8.00 - odhlášení na pondělí a následující dny
  • Úterý až pátek do 12.00 - odhlášení na následující dny
​A to jedním z následujících 3 způsobů:
  • osobně na třídě, kam dítě dochází​  
  • telefonicky: 596 910 191 (MŠ Dvorní); 776 264 565 (třídy Beruška a Včelka); 728 955 063 (třída Kytička)  
  • e-mailem na msdvorni2@seznam.cz (upřednostňujeme předchozí dva způsoby)
NEDOTOVANÁ STRAVA (Od 1.9.2023)
Dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole první den neplánované nepřítomnosti.
Další den nepřítomnosti dítěte, již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečně vynaložených nákladů na přípravu jídla, které činí 68,- Kč za jeden oběd a připočítávají se k základní ceně za jídlo. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dítě 3-6 let:   
46,- Kč za jídlo
68,- Kč věcná a mzdová režie
114,- Kč plná cena nedotované stravy
 Dítě 7 let:       
58,- Kč za jídlo 
68,- Kč věcná a mzdová režie
126,- Kč plná cena nedotované stravy
 
RODIČE, NEZAPOMÍNEJTE ODHLAŠOVAT SVÉ DĚTI V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI!!!!!!
 
STRAVNÉ A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (Od 1.9.2023)
Záloha za měsíc  
Celodenní pobyt + úplata 1510 Kč
Celodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 960 Kč
Celodenní pobyt - 7 leté děti (bez úplaty) 1220 Kč
Polodenní pobyt + úplata  1410 Kč
Polodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 860 Kč
Polodenní pobyt 7 leté děti (bez úplaty) 1110 Kč
Docházka 5 dní v měsíci
(nebo jen dopolední svačina)
750 Kč
 

STRAVNÉ
Stravné platné od 1.9.2023  včetně celodenního pitného režimu za den
 
dopolední svačina 10 Kč
oběd 26 Kč
odpolední svačina 10 Kč
celodenní stravné 46 Kć
polodenní stravné 36 Kč
Děti, které ve šk. r. dovrší 7 let - OŠD  /tj.od 1.9. do 31.8./  za den
 
dopolední svačina 11 Kč
oběd 36 Kč
odpolední svačina 11 Kč
celodenní stravné 58 Kč
polodenní stravné 47 Kč

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy na období 1. září 2023 – 31. 8. 2024 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku: 550,- Kč 
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole se poskytuje v posledním ročníku mateřské školy, dětem vzdělávajícím se v PPV, zdravotně postiženým dětem a dětem s odkladem školní docházky až do doby zahájení školní docházky.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek – Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.
Úplata za vzdělávání /školné/      za měsíc
za každé dítě /3-5 let/ 550 Kč
předškolní dítě, OŠD, zdr. pos. děti 0 Kč