Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Den v MŠ


skolka provozProvoz MŠ    6:00 - 16:30

  6:00 -   8:30       scházení dětí 
12:00 - 12:30       vyzvedávání dětí po obědě
14:45 - 16:30       rozcházení dětí


 Scházení dětí 6:00 - 6:45 ve třídách Beruška a Včelka a Kytičkaa pak přecházejí do svých kmenových tříd. 
Rozcházení dětí 15:30 - 16:30 ve třídách Sluníčko a Motýlek, předtím na svých kmenových třídách.

Prosíme rodiče, aby tyto časy respektovali, zejména scházení dětí do 8:30. Pozdní příchody narušují aktivity na třídě.

Samozřejmě se dá individuálně domluvit, pokud výjimečně potřebujete přijít později.

Režim dne

6:00 - 9:00
spontánní, tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, realizace řízených činností zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti,  hodnocení činností, návrhy  dětí  na další  den
9:00 9:30
osobní hygiena, svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem pomáhají učitelky
9:30 11:30
pokračování či dokončení řízených činností, osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
11:30 - 14:30
oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – poslech pohádek,  rozbor četby,  poslech relaxační  hudby, respektujeme rozdílné potřeby dětí
14:30 - 16:30
svačina, volné činnosti a aktivity dětí, řízené aktivity zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné jen dodržet maximalně 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň je plně otevřený v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.