Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Prázdniny

prázdniny
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 • 26.10. - 27.10.2022
 • MŠ je otevřena, omezen provoz některých tříd, 28.10. 2022 MŠ uzavřena
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
 • 23.12.2022 - 1.1.2023
 • MŠ uzavřena
JARNÍ PRÁZNINY
 • 6.3. - 12.3.2023
 • MŠ je otevřena, omezen provoz některých tříd
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 6.4. - 10.4.2023
 • MŠ uzavřena 7.4. - 10.4.2023, 6.4. 2023 provoz některých tříd omezen
HLAVNÍ PRÁZDNINY
 • 1.7. - 31.8.2023
MŠ Dvorní  uzavřena po dobu celých letních prázdnin, tedy 1.7.-31.8.2023. 

Letošní prázdninový provoz bude zajištěn pracovištěm MŠ V Zahradách a MŠ Čs. Exilu v O. – Porubě, se kterou každoročně spolupracujeme.
 • MŠ V Zahradách v době od 3. 7 – 31. 7. 2023
 • MŠ ČS. EXILU v době od 1. 8. do 26. 8. 2023
V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Kapacita mateřské školy je omezená, a proto budou přednostně přijaty děti zaměstnaných rodičů. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.​

Pro prázdninový provoz v MŠ V Zahradách je potřeba:
 • K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Dvorní) je potřeba nahlásit Váš zájem třídní učitelce nejpozději do 30. 5. 2023. Dále je potřeba vyplnit Průvodní list dítěte a odevzdat jej nejpozději do 30.5.2023
 • K přihlášení Vašeho dítěte (Z MŠ V Zahradách) je potřeba Váš zájem nahlásit třídní učitelce nejpozději do 30. 5. 2023.
 • K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Čs.Exilu) je potřeba vyplnit Žádost o přijetí na dobu určitou, kterou pošlete společně s kopií vyjádření lékaře mailem do 25. 4. 2023.  Email: msdvorni@msdvorni.cz. Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti. Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte na dobu určitou zašleme mailem do 6. 6. 2023. Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 15. 6. 2023. Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovní dní.
Pro prázdninový provoz v MŠ Čs. Exilu je potřeba:
 • K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Dvorní) je pořeba vyplnit Žádost o přijetí na dobu určitou, kterou odevzdáte v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 670 dne 28.4.2023, ideálně – naskenované v mailu včetně přílohy – kopie vyjádření lékaře (originál je na žádosti o přijetí do kmenové Mš - případně dohodněte s kmenovou školou zaslání skenu). Mailem Vám potvrdíme evidenci žádosti. Zálohu na úplatu za školní vzdělávání a stravné zaplaťte dle žádosti do 1. 6. 2023. Mailem Vám přijde do 10. 6. 2023 vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou.