Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Přijetí do MŠ

  • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
  • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů
  • o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kriterií pro přijímání dětí do mateřské školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy). Zákonné zástupce informuje zasláním pozvánky k převzetí „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
  • o zařazení dítěte do speciální třídy (logopedické či pro děti s vadami zraku) mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
  • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
​Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na Portálu předškolního vzdělávání zde. Žádosti je možné podávat od 18.4.2022. 
Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.


ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023: 2. 5. – 6. 5. 2022

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do mateřské školy zde
Co by mělo umět dítě před nástupem do školky zde
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ zde