Projekty

Skutečně zdravá škola

Mateřská škola je od června 2021 zapojena do programu skutečně zdravá mateřská škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo...

Číst více...
Vybudování přírodní zahrady MŠ Dvorní

Vybudování přírodní zahrady na MŠ Dvorní
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.sfzp.cz  www.mzp.cz   

znak fondu živ. prostředí
Celkové způsobilé výdaje: 354 300,- Kč 
Realizace projektu: 

Zahájení projektu: 1. 7.
...

Číst více...
Hudbou k srdci

„Projekty jsou realizovány s finanční podporou městského obvodu Poruba “

znak ostrava

Projekt byl realizován ve šk. roce 2021/2022.

Hlavním cílem projektu je vést děti k lásce k hudbě a hudebním aktivitám. Posilovat jejich sebevědomí, aby věděly, že každý člověk může tvořit hudbu. Probudit v nich...

Číst více...
Dospěláci v práci

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

znak ostrava
Realizováno ve šk. roce 2021/2022

Projektem jsme vytvořili u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách, o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, místem, kde...

Číst více...
Požitková školní zahrada

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“.

znak ostrava
Uskutečněn ve šk. roce 2021/2022

Hlavní části projektu byly aktivity a činnosti, které učitelky s dětmi realizovaly na školní zahradě.

V jarním období děti sadily zakoupené sazenice do školních záhonů, truhlíků a...

Číst více...
Motorika u dětí v MŠ II

"Projekt je realizován s s finanční podporou městského obvodu Poruba"

znak ostrava

Realizováno ve šk. roce 2021/2022.

Projekt je pokračováním předchozího projektu. Finance buly použity na nákup sportovního nářadí a pomůcek, které budou využívány při pobytu na školní zahradě. Učitelky budou mít možnost...

Číst více...
Šablony III

Šablony III - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_20_080 
(2020 - 2022)

Číst více...