Projekty

Všeználek

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení didaktických pomůcek - experimentálních sad se zaměřením pro rozvoj dětí. Experimentální sady pokrývají celé spektrum úloh z oblasti jako je voda, vzduch, elektřina, magnetismus, rostliny, stroje a konstrukce. Součástí projektu je i DVPP pro pedagogy v ...

Číst více...
Řemesla a tvořivost

statutární město Ostrava nás finančně podpořilo v projektu, který je zaměřený na rozvoj povědomí, lásku k umění a vztahu k tradiční lidové tvorbě, která je součástí národního kulturního dědictví.

Číst více...
ERASMUS +

Naše škola je součástí konsorcia v rámci projektu ERASMUS+ v oblasti školního vzdělávání, č. projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000128584“


Certifikát k nahlédnutí zde

logo financováno EU

Číst více...
Šablona I OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000168.

viz plánek zde

Číst více...
Skutečně zdravá škola

Mateřská škola je od června 2021 zapojena do programu skutečně zdravá mateřská škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo...

Číst více...
Hudbou k srdci

„Projekty jsou realizovány s finanční podporou městského obvodu Poruba “

znak ostrava

Projekt byl realizován ve šk. roce 2021/2022.

Hlavním cílem projektu je vést děti k lásce k hudbě a hudebním aktivitám. Posilovat jejich sebevědomí, aby věděly, že každý člověk může tvořit hudbu. Probudit v nich...

Číst více...
Dospěláci v práci

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

znak ostrava
Realizováno ve šk. roce 2021/2022

Projektem jsme vytvořili u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách, o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, místem, kde...

Číst více...
Požitková školní zahrada

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“.

znak ostrava
Uskutečněn ve šk. roce 2021/2022

Hlavní části projektu byly aktivity a činnosti, které učitelky s dětmi realizovaly na školní zahradě.

V jarním období děti sadily zakoupené sazenice do školních záhonů, truhlíků a...

Číst více...
Motorika u dětí v MŠ II

"Projekt je realizován s s finanční podporou městského obvodu Poruba"

znak ostrava

Realizováno ve šk. roce 2021/2022.

Projekt je pokračováním předchozího projektu. Finance buly použity na nákup sportovního nářadí a pomůcek, které budou využívány při pobytu na školní zahradě. Učitelky budou mít možnost...

Číst více...