Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Zápis do MŠ 2023

Zápis do MŠ 2023

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – pro veřejnost bude otevřen od 20. 4. 2023. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. 

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
Pracoviště:  MŠ Dvorní a MŠ V Zahradách

Termín zápisu: 3. 5. – 4. 5. 2023

Úřední hodiny pro příjem žádostí v případě osobního podání
3. 5. 2023 8. 00 – 16. 00
4. 5. 2023 9. 00 – 12. 00

Při osobním podání žádosti, zákonný zástupce donese rodný list dítěte, OP a v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i doporučení speciálního pedagogického centra

Letáček zde