Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Letní prázdninový provoz

Letní prázdninový provoz

1. 7. - 31. 8. 2024

Na provozu během letních prázdnin se podílejí dvě MŠ.  
MŠ ČS. EXILU v době od 1. 7 – 26. 7. 2024 (MŠ Dvorní uzavřena)
MŠ DVORNÍ 763 v době od 1. 8. – 23. 8. 2024 (MŠ Čs. Exilu uzavřena)


Ve výše uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Kapacita mateřské školy je omezená, a proto přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.

Pro rodiče dětí z MŠ Dvorní platí, že mají docházku na srpen nahlásit třídní učitelce, pokud dítě bude o prázdninách docházet do kmenové MŠ. Docházku Vašeho dítěte nahlaste třídní učitelce nejpozději do 31. 5. 2024.
Pokud máte zájem o docházku dítěte do MŠ Čs. Exilu, poté je potřeba vyplnit žádost o přijetí na dobu určitou z MŠ Čs. Exilu zde, a to do 28. 04. 2024 podepsanou a naskenovanou e-mailem na skolkaexilu@seznam.cz, případně osobně v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670. Součástí této žádosti o přijetí je povinná příloha - vyjádření lékaře (originál tohoto vyjádření je na žádosti o přijetí do kmenové MŠ, nám doložíte kopii vyjádření). S Vaší školou je možno dohodnout zaslání skenu). Zaevidování Vaši žádosti Vám potvrdíme e-mailem. Podrobnější informace najdete v tomto dokumentu


Pro rodiče dětí z MŠ Čs. Exilu je potřeba vyplnit žádost o přijetí na dobu určitou do MŠ Dvorní zde a naskenovanou žádost + kopii vyjádření lékaře zaslat mailem do 26. 4. 2024. Email: msdvorni2@seznam.cz.
  • Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti.
  • Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte na dobu určitou zašleme mailem do 7. 6. 2024. 
  • Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 15. 6. 2024.
  • Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovní dní.