Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Vybudování přírodní zahrady MŠ Dvorní

Vybudování přírodní zahrady MŠ Dvorní

Vybudování přírodní zahrady na MŠ Dvorní
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.sfzp.cz  www.mzp.cz   

znak fondu živ. prostředí
Celkové způsobilé výdaje: 354 300,- Kč 
Realizace projektu: 
Zahájení projektu: 1. 7. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
 
Výše příspěvku SFŽP ČR:     301 155,-Kč
Výše příspěvku žadatele:      53 145,-Kč


Více naleznete zde: