Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

Vážení rodiče,
naše Mateřská škola Dvorní je letos uzavřena po dobu celých letních prázdnin, tedy 1.7.-31.8.2023. 

Letošní prázdninový provoz bude zajištěn pracovištěm MŠ V Zahradách a MŠ Čs. Exilu v O. – Porubě, se kterou každoročně spolupracujeme.
  • MŠ V Zahradách v době od 3. 7 – 31. 7. 2023
  • MŠ ČS. EXILU v době od 1. 8. do 26. 8. 2023
V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Kapacita mateřské školy je omezená, a proto budou přednostně přijaty děti zaměstnaných rodičů. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.​

Pro prázdninový provoz v MŠ V Zahradách je potřeba:

K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Dvorní) je potřeba nahlásit Váš zájem třídní učitelce nejpozději do 30. 5. 2023. Dále je potřeba vyplnit Průvodní list dítěte a odevzdat jej nejpozději do 30.5.2023. 

K přihlášení Vašeho dítěte (Z MŠ V Zahradách) je potřeba Váš zájem nahlásit třídní učitelce nejpozději do 30. 5. 2023.

K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Čs.Exilu) je potřeba vyplnit Žádost o přijetí na dobu určitou, kterou pošlete společně s kopií vyjádření lékaře mailem do 25. 4. 2023.
 Email: msdvorni@msdvorni.cz.
Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti. 
Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte na dobu určitou zašleme mailem do 6. 6. 2023. Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 15. 6. 2023. Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovní dní.


Pro prázdninový provoz v MŠ Čs. Exilu je potřeba:

K přihlášení Vašeho dítěte (z MŠ Dvorní) je potřeba vyplnit Žádost o přijetí na dobu určitou, kterou odevzdáte v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 670 dne 28.4.2023, ideálně – naskenované v mailu včetně přílohy – kopie vyjádření lékaře (originál je na žádosti o přijetí do kmenové Mš - případně dohodněte s kmenovou školou zaslání skenu).
Mailem Vám potvrdíme evidenci žádosti. Zálohu na úplatu za školní vzdělávání a stravné zaplaťte dle žádosti do 1. 6. 2023. Mailem Vám přijde do 10. 6. 2023 vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou.