Jak platit

První platba je 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz. Prosím respektujte tyto termíny!


Číslo účtu :  
256223769/0300

Variabilní symbol:  rodné číslo strávníka

Specifický symbol:  7097 


VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ

         K 31.8.2017

Od 1.1.2014 nabývá účinnost změna ve vnitřní směrnici o stravování dětí takto:

Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září , převodem na účet.

U strávníků, kteří nebudou mít zaplacenou zálohu na září v termínu do 15.8., bude případný přeplatek převeden na další období.

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:

Pondělí do 8.00 - odhlášení na pondělí a následující dny.

Úterý až pátek do 12.00 - odhlášení na následující dny.


Stravné platné od 1.9.2017

dopolední svačinka 

7,-- Kč

oběd                           

18,-- Kč

odpolední svačinka  

7,-- Kč

celodenní stravné

polodenní stravné 

32,-- Kč

25,-- KčDěti, které ve školním roce dovrší 7 let -OŠD                                                                                                               /tj.od 1.9. do 31.8./ 

dopolední svačinka

oběd

odpolední svačinka

8,-Kč

24,-Kč

8,-Kč

celodenní stravné

polodenní stravné

40,-Kč

32,-KčŘeditelka mateřské školy na období 1. září 2017 – 31. srpna 2018 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku:           450,-  Kč 

 

Měsíční úplata za vzdělávání /školné/   
za každé dítě /3-5 let/ 450,-Kč

předškolní dítě, OŠD/ve školním roce dovrší 6 let a více/

0,-KčZáloha na měsíc                                                      
Celodenní pobyt + úplata 1180,-Kč
Celodenní pobyt - 6 leté děti 730,-Kč
Celodenní pobyt - 7 leté děti 920,-Kč
Docházka 5 dní v měsíci/nebo jen dop. svačina/ 610,-Kč
Polodenní pobyt + úplata 1080,-Kč
Polodenní pobyt - 6 leté děti 630,-Kč
Polodenní pobyt - 7 leté děti 820,-Kč

 

Podkategorie

Aktuality

Na začátku září dojde k odstranění všech fotografií z uplynulého šk. roku 2017/2018

  

Informace o ochraně osobních údajů

  

» Zobrazit soubor ke stažení
Prázdninový provoz v MŠ Čs.Exilu 5. 7. do 29. 7. 2018

Dopis a přihláška pro rodiče dětí z MŠ Dvorní v příloze. Přihlášky odevzdejte v MŠ ČS.Exilu nejpozději 27.4.2018!!         

» Zobrazit soubor ke stažení
Prázdninový provoz v MŠ Dvorní od 1.8.-24.8.2018 Dopis a přihláška pro rodiče dětí z MŠ V Zahradách, MŠ Čs.Exilu v příloze. Přihlášky odevzdejte v MŠ Dvorní nejpozději 20.5.2018!!» Zobrazit soubor ke stažení
Video z BRUSLENÍ 1.12.2017

najdete ve fotogalerii

Organizace školního roku

  

» Zobrazit soubor ke stažení