Informace ke stravování

Platba za stravné a úplatu je zálohová, k 15.dni v předešlém měsíci (tzn. nejpozději 15. září jsou peníze poslány na říjen)

První platba je 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz. Prosím respektujte tyto termíny!


Číslo účtu šk. jídelny :  
256223769/0300

Variabilní symbol: datum narození strávníka ve formátu: DDMMRRRR

Specifický symbol:  7097 


VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ

Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září , převodem na účet.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:

Pondělí do 8.00 - odhlášení na pondělí a následující dny.

Úterý až pátek do 12.00 - odhlášení na následující dny.

NEDOTOVANÁ STRAVA

Dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole první den neplánované nepřítomnosti.
Další den nepřítomnosti dítěte, již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečně vynaložených nákladů na přípravu jídla, které činí 46,- Kč za jeden den a připočítávají se k základní ceně za jídlo. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
Dítě 3-6 let:    35,- Kč za jídlo

                      46,- Kč věcná a mzdová režie

                      81,- Kč plná cena nedotované stravy

Dítě 7 let:       43,- Kč za jídlo

                      46,- Kč věcná a mzdová režie

                      89,- Kč plná cena nedotované stravy

RODIČE, NEZAPOMÍNEJTE ODHLAŠOVAT SVÉ DĚTI V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI!!!!!!

Stravné

Stravné platné od 1.9.2019

za den

dopolední svačinka 

oběd 

odpolední svačinka

7,- Kč

21,- Kč

7, Kč

celodenní stravné

polodenní stravné 

35,- Kč

28,- Kč

Děti, které ve školním roce dovrší 7 let -OŠD  /tj.od 1.9. do 31.8./  za den

dopolední svačinka

oběd

odpolední svačinka

8,-Kč

27,-Kč

8,-Kč

celodenní stravné

polodenní stravné

43,-Kč

35,-Kč

Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za vzdělávání /školné/   
za každé dítě /3-5 let/ 450,-Kč

předškolní dítě, OŠD/ve školním roce dovrší 6 let a více/

0,-Kč

Stravné a úplata za vzdělávání

Záloha na měsíc                                                      
Celodenní pobyt + úplata 1250,- Kč
Celodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 800,- Kč
Celodenní pobyt - 7 leté děti (bez úplaty) 990,- Kč
Polodenní pobyt + úplata  1150,- Kč
Polodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 700,- Kč
Polodenní pobyt 7 leté děti (bez úplaty) 890,- Kč
Docházka 5 dní v měsíci (nebo jen dopolední svačina) 610,- Kč

 

Podkategorie

Aktuality

Pozor od 1.1.2020 ZMĚNA

Nedotovaná strava v případě neomluvené absence!! Více informací v příloze

» Zobrazit soubor ke stažení
Organizace školního roku 2019/2020

   

» Zobrazit soubor ke stažení