Historie

Mateřská škola Dvorní, byla dána do provozu 14.října 1958 za účasti tehdejších členů ObNV v Ostravě - Porubě, zástupců Bytostavu, generálního investora, rodičů a personálu školy. Škola je typický Porubskou školou padesátých let a je součástí bytové zástavby Poruby.
Vlastní provoz byl zahájen 15.června 1958. Až do 1.září 1958 byly dány do dvě třídy. Od roku 1959 - 60 byly dány do provozu další dvě třídy s celkovým počtem 125 zapsaných dětí. V roce 1966 byla zřízena 5 třída a celkem bylo zapsáno 160 dětí zaměstnaných matek. 
Provoz školy byl od 6.00 hodin do 17. 00 hodin a každou lichou sobotu od 6.00 hodin do 14.00 hodin. Sudé soboty byly volné a učitelky je musely nadpracovat během týdne.
Ve školním roce 1968-1969, který byl zahájen 3.září, byly v provozu opět čtyři třídy.
Významným mezníkem historie školy je 1. září 1970, kdy došlo k rozhodnutí nadřízených orgánů ObNV v Ostravě - Porubě, k organizační změně. Byly zřízeny dvě třídy pro děti s vadami zraku - tupozraké a šilhavé. Byla to jediná MŠ tohoto druhu v Porubě, kde se začalo pečovat o tyto zrakově postižené děti, a která působí dodnes. Metodicky spadaly tyto třídy pod KNsP v Ostravě - Vítkovicích při Základní devítileté škole pro děti šilhavé a tupozraké v Nové Vsi. K 1.září 1970 zůstaly v provozu jen dvě třídy s běžnou péči a dvě třídy se speciální péči (tehdy zvláštní péči). O zrak 30-ti dětí pečovaly zdravotní sestry s pedagogickými pracovnicemi a na jejich péči dohlíželi další odborníci podílejících se na léčbě těchto vad. Zdravotní ortoptické sestry vedly ortoptickou reedukaci a učitelky se podílely na pleoptických cvičeních. Děti se zde střídaly po turnusech 5-ti měsíců, a potom se vracely na svou kmenovou školu.
V roce 1971-72 proběhlo u dvou pedagogických pracovnic první školení k práci s těmito dětmi v Ropičce v Beskydech. Úroveň péče o děti s vadami zraku se každoročně zvyšovala. V součastné době s těmito dětmi pracují učitelky, které mají vysokoškolské vzdělání.
Od 1.1.2003 došlo k organizační změně, kdy jsme se staly příspěvkovou organizací, jehož součástí je odloučené pracoviště V Zahradách 2148 v Ostravě – Porubě.
V roce 2007 jsou oční třídy přesunuty do MŠ V Zahradách.

Podkategorie

Aktuality

Snížení školného

Vážení rodiče,

vzhledem k délce uzavření mateřské školy bude sníženo nebo prominuto školné za jednotlivé měsíce. O výši školného za jednotlivé měsíce Vás budeme informovat. Za měsíc březen je školné sníženo na částku 225,-Kč. Tato částka Vám bude vrácena s ročním vyúčtováním za stravné.

Bc. Gabriela Smudová - ředitelka

I Vaše dítě potřebuje vědět, co se kolem děje!!

Nyní jsme všichni v nelehké situaci, každý cítí nejistotu, stejně tak i Vaše děti. I když jsou ještě malé, potřebují vědět, co se kolem děje. V příloze najdete návod, jak o tom všem se svým dítětem mluvit. 

Dodržujte vládní nařízení, ať je to co nejdříve pryč a můžeme se opět setkávat. Mnoho zdraví, držte se!

Těší se na Vás celý kolektiv MŠ Dvorní

:)

» Zobrazit soubor ke stažení
DĚKUJEME!!

Mezi rodiči dětí naší MŠ, ale také mezi partnery našich kolegyň je spousta zdravotníků, hasičů, policistů, sociálních pracovníků, vychovatelů, prodavaček, prostě lidí, kteří jsou v "první linii" (nechceme nikoho vynechat), právě jim patří naše DĚKUJEME! 

DĚKUJEME VŠEM, kteří se nějakým způsobem podílejí na boji s tímto padouchem! Ať už doma šijete roušky, vyrábíte desinfekci, dobrovolničíte, každý den se vystavujete riziku nákazy v práci či sedíte doma v karanténě! Děkujeme, společně to zvládneme!

Situace je složitá, nicméně věříme, že brzy to bude za námi a opět se všichni ve zdraví shledáme.

Děkuje kolektiv MŠ Dvorní

MŠ UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele Vás jménem paní starostky informujeme o dočasném přerušení provozu mateřských škol zřizovaných

MOb Poruba s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Taneční škola on-line

Taneční škola Carmen pokračuje s výukou on-line. Přihlášené děti do Carmen budou dostávat prostřednictvím e-mailu odkazy na výuková videa. Pokud Vám žádný e-mail nedojde, kontaktujte prosím TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.

Zrušeny všechny zájmové aktivity

prozatím celý březen, začátek dubna. Více informací později. 

Jedná se o tanečky, flétnu, angličtinu, plavání (možná bude úplně zrušeno) 

» Zobrazit soubor ke stažení
Pozor od 1.1.2020 ZMĚNA

Nedotovaná strava v případě neomluvené absence!! Více informací v příloze

» Zobrazit soubor ke stažení
Organizace školního roku 2019/2020

   

» Zobrazit soubor ke stažení
Zápis do MŠ Dvorní

5.5.2020

Zápis proběhne bezkontaktně.

Den otevřených dveří - ZRUŠENO

28.4.2020

8:00 - 10:00

14:30 - 16:00

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

3.8.-24.8.2020 

Informace v dokumentech ke stažení