Cíle

HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavním cílem předškolního vzdělávání v obou zařízeních je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny ( zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Zároveň je nutné předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám, jak zdravým tak postiženým dětem a důsledně dbát, aby vývojová specifika této věkové skupiny byla plně respektována.


OBECNÉ CÍLE

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Příprava dítěte na roli „školáka“
 • Úspěšně integrovat handicapované dětí do hlavního vzdělávacího proudu


KRÁTKODOBÉ CÍLE

 1. Podpora duševní pohody dětí, rozvoj jejich intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle a tvořivosti cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů
 2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, vytvořit citlivé prostředí pro adaptaci nových dětí do prostředí MŠ


Navázat užší spolupráci s rodiči, využívat MŠ jako poradenský servis pro rodiče, nabízet osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.


DLOUHODOBÉ CÍLE

 1. Úspěšná integrace zdravých a ZP do hlavního vzdělávacího proudu.
 2. Zvyšovat odborný růst a rozšiřovat svojí kvalifikaci studiem na VŠ pro učitelky mateřské školy, VŠ – oboru speciální pedagogiky
 3. Získat grant, projekt pro zlepšení podmínek našich dětí při vzdělávání

Podkategorie

Aktuality

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ

Více informací v souboru

» Zobrazit soubor ke stažení
Prázdninový provoz v MŠ Čs.Exilu 5. 7. do 29. 7. 2018

Dopis a přihláška pro rodiče dětí z MŠ Dvorní v příloze. Přihlášky odevzdejte v MŠ ČS.Exilu nejpozději 27.4.2018!!         

» Zobrazit soubor ke stažení
Prázdninový provoz v MŠ Dvorní od 1.8.-24.8.2018 Dopis a přihláška pro rodiče dětí z MŠ V Zahradách, MŠ Čs.Exilu v příloze. Přihlášky odevzdejte v MŠ Dvorní nejpozději 20.5.2018!!» Zobrazit soubor ke stažení
Video z BRUSLENÍ 1.12.2017

najdete ve fotogalerii

Povinná předškolní docházka

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1.září 2017 povinné předškolní vzdělávání

» Zobrazit více informací

Povinná předškolní docházka

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1.září 2017 povinné předškolní vzdělávání

Nutné děti předem odhlašovat!!! 

Organizace školního roku

  

» Zobrazit soubor ke stažení
Pozor! Od 1.9.2017 změna stravného a měsíční úplaty

  

» Zobrazit více informací

Pozor! Od 1.9.2017 změna stravného a měsíční úplaty

  

OZNÁMENÍ

S účinností od 1.9.2017 dochází k úpravě ceny finančního limitu na stravné pro děti takto:

celodenní stravné : 32,--Kč/den

polodenní stravné :25,--Kč/den

 

celodenní stravné OŠD:  40,--Kč/den

polodenní stravné OŠD: 32,--Kč/den

 

S účinností od 1.9.2017 dochází k úpravě platby za úplatu za vzdělávání  na 450,- kč měsíčně

 

Stávající trvalé příkazy je nutné upravit na částku:

 

1180,-Kč/měsíc/celoden+úplata

730,-Kč/měsíc/celoden 6-letý

1370,-Kč/měsíc/celoden 7-letý

k 15.8.2017 

 

Podrobnější informace zde