Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Informace o stravování

Jídelna MŠ se nachází v odloučeném pracovišti MŠ V Zahradách 2148!

Vedoucí školní jídelny: Mária Poláčková 
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
odloučené pracoviště V Zahradách 2148
708 00 Ostrava - Poruba
E-mail: MS.Zahrady@seznam.cz
Tel.: +420 596 912 548


KDY POSLAT PLATBU
Platba za stravné a úplatu je zálohová, k 15.dni v předešlém měsíci (tzn. nejpozději 15. září jsou peníze poslány na říjen). První platba je tedy 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz.
Prosím respektujte tyto termíny!

INFORMACE K PLATBĚ
Číslo účtu šk. jídelny:
256223769/0300
 
Variabilní symbol: datum narození strávníka
ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol:
7097
 

VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ
Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září , převodem na účet.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ
Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:
Pondělí do 8.00 - odhlášení na pondělí a následující dny.
Úterý až pátek do 12.00 - odhlášení na následující dny.
 
NEDOTOVANÁ STRAVA
Dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole první den neplánované nepřítomnosti.
Další den nepřítomnosti dítěte, již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečně vynaložených nákladů na přípravu jídla, které činí 56,- Kč za jeden den a připočítávají se k základní ceně za jídlo. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dítě 3-6 let:   
38,- Kč za jídlo
56,- Kč věcná a mzdová režie
94,- Kč plná cena nedotované stravy
 Dítě 7 let:       
46,- Kč za jídlo 
56,- Kč věcná a mzdová režie
102,- Kč plná cena nedotované stravy
 
RODIČE, NEZAPOMÍNEJTE ODHLAŠOVAT SVÉ DĚTI V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI!!!!!!
 
STRAVNÉ A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Záloha za měsíc  
Celodenní pobyt + úplata 1300 Kč
Celodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 850 Kč
Celodenní pobyt - 7 leté děti (bez úplaty) 1040 Kč
Polodenní pobyt + úplata  1200 Kč
Polodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 750 Kč
Polodenní pobyt 7 leté děti (bez úplaty) 940 Kč
Docházka 5 dní v měsíci
(nebo jen dopolední svačina)
620 Kč
 

STRAVNÉ
Stravné platné od 1.1.2021 
 
za den
 
dopolední svačina 8 Kč
oběd 22 Kč
odpolední svačina 8 Kč
celodenní stravné 38 Kć
polodenní stravné 30 Kč
Děti, které ve šk. r. dovrší 7 let - OŠD  /tj.od 1.9. do 31.8./  za den
 
dopolední svačina 9 Kč
oběd 28 Kč
odpolední svačina 9 Kč
celodenní stravné 46 Kč
polodenní stravné 37 Kč

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy na období 1. září 2021 – 31. 8. 2022 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku: 500,- Kč 
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole se poskytuje v posledním ročníku mateřské školy, dětem vzdělávajícím se v PPV, zdravotně postiženým dětem a dětem s odkladem školní docházky až do doby zahájení školní docházky.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek – Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.
Úplata za vzdělávání /školné/      za měsíc
za každé dítě /3-5 let/ 500 Kč
předškolní dítě, OŠD, zdr. pos. děti 0 Kč