Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Stanovení úplaty za vzdělávání na období 1.9.2021-31.8.2022

Stanovení úplaty za vzdělávání na období 1.9.2021-31.8.2022

STANOVENÍ ÚPLATY NA OBDOBÍ 1. 9. 2021– 31. 8. 2022 č. j. 24Ř/2021
Ředitelka mateřské školy na období 1. září 2021 – 31. 8. 2022 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku: 500,- Kč

Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole se poskytuje v posledním ročníku mateřské školy, dětem vzdělávajícím se v PPV, zdravotně postiženým dětem a dětem s odkladem školní docházky až do doby zahájení školní docházky.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek – Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.

Měsíční zálohy za předškolní vzdělávání a stravování:
  • Děti 3 – 5ti leté. 1 300,-Kč
  • Děti, které ve školním roce dovrší 6 let: 850,-Kč
  • Děti, které ve školním roce dovrší 7 let: 1040,-Kč
Bližší informace získáte u vedoucí školní jídelny pí Poláčkové
V Ostravě – Porubě dne 18. 6. 2021 

Dokument ke stažení zde