Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

​INFORMACE OHLEDNĚ OŠETŘOVNÉHO

​INFORMACE OHLEDNĚ OŠETŘOVNÉHO

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření tříd popř. celé mateřské školy na základě KHS a informace ředitelky školy.
Nově nevyplňuje ředitelka školy, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu ČSSZ.  Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.
 
Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář.  Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.
  • Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
  • O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
  • Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali , nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači .
  •  Ve formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ zákonní zástupci vyplňují název a IČO organizace:
Přesný název naší organizace: Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
IČO:  70 98 43 61